ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

.

Α ΦΑΣΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ (.doc 20 Kb)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (.doc 4 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 497 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 488 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (.doc 374 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (.doc 352 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (.doc 690 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (.doc 442 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (.doc 1917 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 263 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 5289 Kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 3758 Kb)
.

Β ΦΑΣΗ
(.doc 1023 Kb)

.

Γ ΦΑΣΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ (.doc 438 kb)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΑΡΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (.doc 4726 kb)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ (.doc 23kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Στρατηγική και οι στόχοι της ανάπτυξης στο νομό Μαγνησίας (.doc 66kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι ’ξονες του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (.doc 156kb)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Πολιτικές και οι Δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (.doc 255kb)
3.1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (.doc 1149kb)
3.2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (.doc 681kb)
3.3 Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων (.doc 430kb)
3.4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της Απασχόλησης (.doc 551)
3.5 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης (.doc 188kb)
3.6 Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της χωρικής συνοχής (.doc 126kb)
3.7 ’λλοι ειδικοί άξονες δράσης (.doc 107kb)
Κορυφή σελίδας