Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Εξυπηρέτηση Πολιτών - Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών |
Περιεχόμενα.

   Φθίνουσα ταξινόμιση      
Εγγραφές 21 έως 23 από 23
Πρώτη εγγραφή Προηγούμενη σελίδα
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  01/06/2010
Τυφλά οικόπεδα

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ
Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου
Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος.
THΛEΦΩNO: 24213 52481
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος
Τυφλά οικόπεδα.
»  01/06/2010
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
»  01/06/2010
Χορήγηση αντιγράφων - θεώρηση γνήσιου υπογραφής

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Γραμματεία
APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ.κ. Καρανικόλας Αντώνιος, Αστάρα Ευαγγελία, Ρωμανού Κατερίνα, Δήμου Μαρία
THΛEΦΩNO: 24213 52441
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001
Χορήγηση αντιγράφων - θεώρηση γνήσιου υπογραφής

Εγγραφές 21 έως 23 από 23
Πρώτη εγγραφή Προηγούμενη σελίδα