ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Παρουσίαση άρθρων - Θεματική ενότητα : Εξυπηρέτηση Πολιτών
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > | Παρουσίαση Άρθρων. Θεματική Ενότητα: Εξυπηρέτηση Πολιτών
Αρθρα.

Εγγραφές 1 έως 20 από 261
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  19/12/2008
Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων Μαγνησίας
Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων Μαγνησίας
»  16/10/2008
Εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών κατά το έτος 2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών κατά το έτος 2009
»  13/10/2008
AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου
AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου
»  13/10/2008
AΛ02 αντικατάσταση σκάφους
AΛ02 αντικατάσταση σκάφους
»  13/10/2008
AΛ03 μεταβίβαση σκάφους 1
AΛ03 μεταβίβαση σκάφους 1
»  13/10/2008
AΛ04 μεταβίβαση σκάφους 2
AΛ04 μεταβίβαση σκάφους 2
»  13/10/2008
AΛ05 Εκπρόθεσμη Θεώρηση άδειας αλιείας σκάφους
AΛ05 Εκπρόθεσμη Θεώρηση άδειας αλιείας σκάφους
»  13/10/2008
AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής
AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής
»  13/10/2008
AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους
AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους
»  13/10/2008
AΛ08 ανακαταμέτρηση Αλιευτικού Σκάφους
AΛ08 ανακαταμέτρηση Αλιευτικού Σκάφους
»  13/10/2008
AΛ09 μετανηολόγηση Αλιευτικού Σκάφους
AΛ09 μετανηολόγηση Αλιευτικού Σκάφους
»  13/10/2008
AΛ10 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
AΛ10 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
»  13/10/2008
AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
»  13/10/2008
AΛ12 επέκταση άδειας αλιείας Αλιευτικού Σκάφους
AΛ12 επέκταση άδειας αλιείας Αλιευτικού Σκάφους
»  08/08/2008
Το Οργανόγραμμα της Ν.Α. Μαγνησίας
Οργανόγραμμα Ν.Α. Μαγνησίας
»  23/06/2008
ΕΒ01 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ01 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
»  23/06/2008
ΕΒ02 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)
ΕΒ02 - Ηλεκτροδότηση γεώτρησης με τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)
»  23/06/2008
ΕΒ03 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ03 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
»  23/06/2008
ΕΒ04 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου με τη διαδικασία που ισχύει για τους λοιπούς καταναλωτές (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)
ΕΒ04 - Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου με τη διαδικασία που ισχύει για τους λοιπούς καταναλωτές (εκτός προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού)
»  23/06/2008
ΕΒ05 - Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής μονάδας μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
ΕΒ05 - Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής μονάδας μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού

Εγγραφές 1 έως 20 από 261
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή