Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX.
Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX.

Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΠΟΤΩΝ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Γραμμάτιο είσπραξης τελών δικαιωμάτων και εισφορών Ν. Α. Μαγνησίας.
  2. Φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου
  3. Φωτοτυπία της Νομαρχιακής Απόφασης αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο
  4. Βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής για τη χρήση πεζοδρομίου
  5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεως του, που θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή υγείας προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό.
  6. Φωτοτυπία μισθωτηρίου αν είναι ενοικιασμένο
  7. Δύο φωτογραφίες πρόσφατες.

 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX. Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο