Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.
Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

2. Παράβολο δημοσίου 8 ευρώ

3. Υ/Δ αντί Ποινικού Μητρώου Τύπου Α''.

4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (για τους άνδρες).

5. Δυο φωτογραφίες

6. Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ.

7.  Αντίγραφο πτυχίου ( προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού, ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., καθώς και πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση ).

8. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

10. Για τους κατέχοντας Πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ισχύει ότι προβλέπεται από τις διατάξεις της Αριθ. οικ. 7106/31-12-98 Υπουργικής Απόφασης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο