Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.
Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.

Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

2. Παράβολο χαρτοσήμου

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α'.

4. Δυο φωτογραφίες

5. Γραμμάτιο είσπραξης Ν. Α. Μαγνησίας.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

7. Για τους ομογενείς άδεια εργασίας  (από το υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης). Για τους αλλοδαπούς επιπλέον, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το υπουργείο Εξωτερικών, πλήν των προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε..

8. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ιατρική Φυσική που αποδεικνύεται με δίπλωμα που λαμβάνει μετά ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος σπουδών (MASTER ή DEA ή άλλου ισοδύναμου τύπου  ή διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική).

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1.Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή ισότιμης - ισοδύναμης Σχολής ξένης χώρας

2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ( πρακτική άσκηση) στην ιατρική ακτινοφυσική που αποδεικνύεται

με δίπλωμα που λαμβάνεται μετά από ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος σπουδών, διδακτορικό

δίπλωμα MASTER ή DEA ή άλλου ισοδύναμου τύπου ή πιστοποιητικού σχολής φυσικής

νοσοκομείων της ΕΞΛΕ

3.Δώδεκα μήνες πρακτική εξάσκηση από τους οποίους οι 4 μήνες στην φυσική της ακτινοθεραπείας, 4 μήνες στη φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και λοιπών συστημάτων απεικόνισης, 4 μήνες στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής.

Η άσκηση αυτή γίνεται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή ξένης χώρας και αποδεικνύεται

με βεβαιώσεις του Διευθυντή της αντίστοιχης μονάδας ή του τμήματος φυσικής και θεώρηση

για την γνησιότητα υπογραφής και του περιεχομένου από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού ιδρύματος.

4. Επιτυχείς εξετάσεις


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ. Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο