Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ.
Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ.

Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου, I.Κ.Α. κ.λ.π. όπου θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Νοσηλευτικού ιδρύματος.
2. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο ασθενής βρίσκεται στη ζωή και ότι αυτός που ενεργεί για λογαριασμό του είναι αρχηγός ή μέλος της οικογένειας όπου διαμένει ο νεφροπαθής.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εισέπραξε επίδομα από άλλη υπηρεσία για την ίδια χρονική περίοδο (αν αλλάξει διεύθυνση) ότι τα χρήματα που εισπράττει θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του νεφροπαθή.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Χορηγείται σε νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, ανεξάρτητα αν συνταξιοδοτούνται ή όχι από άλλο φορέα.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο