Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.
Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.

Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχεδιάγραμμα της περιοχής όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η εγκατάσταση εις διπλούν.
2. Συνοπτική έκθεση του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου γ του άρθρου 10 της Υ1β/2000/95 Υ.Δ. εις διπλούν.
3. Γραμμάτιο είσπραξης τελών δικαιωμάτων και εισφορών Ν. Α. Μαγνησίας

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ. Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο