Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της «Δημιουργίας - Παραγωγής και Προβολής τηλεοπτικού ενημερωτικού σποτ σχετικά με τις τακτικές πτήσεις, τη λειτουργία του αεροδρομίου Κεντρικής Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες της ΝΑΜ για νέες πτήσεις καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή της ΝΑΜ στο νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο φορέων για την προβολή των περιφερειακών αεροδρομίων ERAN (European Regional Airports and stakehoders Network)»
Ανακοινώνουμε ότι την 23η Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου, Ιωλκού & Αναλήψεως στον 3ο όροφο γραφ.303, θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της «Δημιουργίας - Παραγωγής και Προβολής τηλεοπτικού ενημερωτικού σποτ σχετικά με τις τακτικές πτήσεις, τη λειτουργία του αεροδρομίου Κεντρικής Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες της ΝΑΜ για νέες πτήσεις καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή της ΝΑΜ στο νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο φορέων για την προβολή των περιφερειακών αεροδρομίων ERAN (European Regional Airports and stakehoders Network)». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τους όρους της Διακήρυξης από την Δ/νση Οικ.Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Ν.Α.Μαγνησίας 3ος όροφος γραφ.308, (τηλ.2421352568) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι την 23η Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου, Ιωλκού & Αναλήψεως στον 3ο όροφο γραφ.303, θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της «Δημιουργίας - Παραγωγής και Προβολής τηλεοπτικού ενημερωτικού σποτ σχετικά με τις τακτικές πτήσεις, τη λειτουργία του αεροδρομίου Κεντρικής Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες της ΝΑΜ για νέες πτήσεις καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή της ΝΑΜ στο νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο φορέων για την προβολή των περιφερειακών αεροδρομίων ERAN (European Regional Airports and stakehoders Network)». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τους όρους της Διακήρυξης από την Δ/νση Οικ.Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Ν.Α.Μαγνησίας 3ος όροφος γραφ.308, (τηλ.2421352568) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008 Word Κείμενο