Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Τμήμα Αλιείας
AΛ02 αντικατάσταση σκάφους
AΛ02 αντικατάσταση σκάφους

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (εις διπλούν)
  • 2. Φωτοαντίγραφα των σελίδων της άδειας αλιείας του προς αντικατάσταση σκάφους (εις διπλούν) η μία σειρά να είναι θεωρημένη από το Λιμεναρχείο .
  • 3. Βεβαίωση από τον αλιευτικό σύλλογο της περιοχής του για την ιδιότητα του ψαρά.
  • 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι, το προς αντικατάσταση σκάφος δεν έχει επιδοτηθεί την τελευταία δεκαετία.
  • 5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού καταμέτρησης του παλαιού σκάφους (εις διπλούν)
  • 6. Φωτοαντίγραφα εγγράφου εθνικότητος (όπου υπάρχει)του παλαιού σκάφους (εις διπλούν)

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ02 αντικατάσταση σκάφους AΛ02 αντικατάσταση σκάφους Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο