Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Τμήμα Αλιείας
AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής
AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (εις διπλούν)
  • 2. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου
  • 3. Φωτοαντίγραφα των όλων σελίδων της άδειας αλιείας (εις διπλούν)
  • 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού καταμέτρησης του σκάφους (εις διπλούν)
Φωτοαντίγραφα εγγράφου εθνικότητος (όπου υπάρχει)του σκάφους (εις διπλούν)

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008