Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Τμήμα Αλιείας
AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  • 2. προηγούμενη θεώρηση ή αρχική εγκριτική απόφαση Οστρακαλιείας
  • 3. Φωτοαντίγραφα των σελίδων της άδειας αλιείας σκάφους
  • 4. Χάρτες περιοχών διενέργειας της οστρακαλιείας τέσσερις σειρές
  • 5.Βεβαίωση συλλόγου

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ011 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο