Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Επαναλαμβάνουμε τον δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη προμήθειας 800 τόνων άλατος με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά στις 25 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.303) για τις ανάγκες της Ν.Α.Μαγνησίας. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε 54.000€ περίπου


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη διακήρυξης Επαναλαμβάνουμε τον δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη προμήθειας 800 τόνων άλατος με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά στις 25 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφ.303) για τις ανάγκες της Ν.Α.Μαγνησίας. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε 54.000€ περίπου Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008 Word Κείμενο