Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΠΖΕ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013»
Ανακοινώνουμε ότι στις 21 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφείο 303) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά επιλογής αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Ν.Α.Μαγνησίας στην προετοιμασία ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου απασχόλησης, στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων σύζευξης της προσφοράς με ζήτηση εργασίας (ΣΠΖΕ)της προγραμματικής περιόδου 2007-2013». Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 45.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι στις 21 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος γραφείο 303) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά επιλογής αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη της Ν.Α.Μαγνησίας στην προετοιμασία ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου απασχόλησης, στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων σύζευξης της προσφοράς με ζήτηση εργασίας (ΣΠΖΕ)της προγραμματικής περιόδου 2007-2013». Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 45.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008 Word Κείμενο
Συνημμένο
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΠΖΕ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013» Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008 Word Κείμενο