Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης του Νομού Μαγνησίας»
Η Ν. Α. Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης του Νομού Μαγνησίας»

Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 126187) «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης του Νομού Μαγνησίας» αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος τηλεγεωεπεξεργασίας, το οποίο με χρήση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Γ.Π.Σ.-G.I.S.) της Νομαρχίας Μαγνησίας και των δικτύων επικοινωνίας (ασύρματων & ευρυζωνικών) θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των εκτάκτων καταστάσεων όπως εμφάνιση επικίνδυνων φυσικών ή τεχνητών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες) με βέλτιστο συντονισμό των απαραίτητων δυνάμεων που εδρεύουν στη Νομαρχία ή και εκτός αυτής αν κάτι τέτοιο από την κλίμακα των συμβάντων απαιτηθεί. Με χρήση του συστήματος θα είναι γνωστή, σε κάθε χρονική στιγμή, η θέση του εξοπλισμού και των ανθρώπων που απαιτούνται και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη αντιμετώπιση των κρίσεων ενώ μέσω του ιδίου καναλιού θα κατευθύνονται και θα συντονίζονται οι δυνάμεις με αποτέλεσμα να είναι άκρως αποτελεσματικές. Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου θεωρείται εφικτή με βάση την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που εξασφαλίζει τα αναγκαία εργαλεία για την αποτελεσματική τους κοινή λειτουργία. Ουσιαστικό στοιχείο στην εφαρμογή των προτεινόμενων προς υλοποίηση συστημάτων νέων τεχνολογιών γιο την υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων, αποτελεί η δυνατότητα τους για επέκταση και αναβάθμιση, ώστε η υλοποίηση να πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες, το ανθρώπινο δυναμικό, το ύψος της επένδυσης και τις εξελίξεις στην τεχνολογία ενώ θα αποτελεί διαχρονικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Το έργο έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 184, Μέτρο 2.4 του Ε.Π. «ΚτΠ», και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 533.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ν. Α. Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 22/12/2008 έως 7/1/2009

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος (ΤΔ):  Παναγιώτης Κουκουβίνος, pkoukouvinos@magnesia.gr

Κοινοποίηση ΕΥΔ: Έφη Πανδή, epandi@infosoc.gr


 

Πηγή : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Διακήρυξη Η Ν. Α. Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης του Νομού Μαγνησίας» Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Word Κείμενο