Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης Νομού Μαγνησίας στο πλαίσιο του μέτρου 2.4 του Ε.Π.Κοινωνία της Πληροφορίας
Ανακοινώνουμε ότι στις 8 Απριλίου του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης Νομού Μαγνησίας στο πλαίσιο του μέτρου 2.4 του Ε.Π.Κοινωνία της Πληροφορίας" Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 533.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι στις 8 Απριλίου του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου (3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης Νομού Μαγνησίας στο πλαίσιο του μέτρου 2.4 του Ε.Π.Κοινωνία της Πληροφορίας" Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 533.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
Δίνονται διευκρινίσεις που αφορούν ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009 Word Κείμενο