Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Προμήθεια γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για ένα χρόνο
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για ένα χρόνο, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 21.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για είδη γραφικής ύλης & τόνερ φωτ/κών μηχ/των και 9.000€ για αναλώσιμα Η/Υ & ΦΑΞ.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για ένα χρόνο, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 21.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για είδη γραφικής ύλης & τόνερ φωτ/κών μηχ/των και 9.000€ για αναλώσιμα Η/Υ & ΦΑΞ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009 Word Κείμενο