Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010
19η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 14/9/2009. Αριθμός Απόφασης:140
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της αρ. 1355/2-4-2004 Απόφασης τροποποίησης της αρ. 4384/03/8-1-2004 Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων που αφορούν στο έργο “Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ονομαστικής ισχύος 16,50 MW έκαστο”, στις θέσεις “Μέγας Λάκκος” του Δήμου Αλμυρού και “Πήλιουρας” των Δήμων Σούρπης και Αλμυρού, στο ορεινό συγκρότημα της ΄Οθρυος, της επιχείρησης “MΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”»


 

Πηγή : Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009 Αποφάσεις
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη απόφασης Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της αρ. 1355/2-4-2004 Απόφασης τροποποίησης της αρ. 4384/03/8-1-2004 Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων που αφορούν στο έργο “Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ονομαστικής ισχύος 16,50 MW έκαστο”, στις θέσεις “Μέγας Λάκκος” του Δήμου Αλμυρού και “Πήλιουρας” των Δήμων Σούρπης και Αλμυρού, στο ορεινό συγκρότημα της ΄Οθρυος, της επιχείρησης “MΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”» Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009 Word Κείμενο