Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Δημόσια Διαβούλευση:"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"
H Ν. Α. Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216619) "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 01_2.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί : • Η δημιουργία μοντέλου διαβούλευσης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΝΑΜ) και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξης του. • η προμήθεια μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών • η Προμήθεια/ Ανάπτυξη συστήματος πολιτικής μνήμης για την σημασιολογική διαχείριση και αποθήκευση του συνολικού περιεχομένου της πλατφόρμας • η Ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας • η Επικοινωνία και Μάρκετινγκ (π.χ. branding, προώθηση για τη δημιουργία γνώσης και την προσέλκυση συμμετεχόντων, διάχυση αποτελεσμάτων, ημερίδες κλπ) • οι ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας (εκπαίδευση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κτλ) Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ν. Α. Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 24/2/2010 έως 5/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στις Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.


 

Πηγή : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού έργου με τίτλο:"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ " H Ν. Α. Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216619) "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 01_2.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί : • Η δημιουργία μοντέλου διαβούλευσης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΝΑΜ) και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξης του. • η προμήθεια μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών • η Προμήθεια/ Ανάπτυξη συστήματος πολιτικής μνήμης για την σημασιολογική διαχείριση και αποθήκευση του συνολικού περιεχομένου της πλατφόρμας • η Ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας • η Επικοινωνία και Μάρκετινγκ (π.χ. branding, προώθηση για τη δημιουργία γνώσης και την προσέλκυση συμμετεχόντων, διάχυση αποτελεσμάτων, ημερίδες κλπ) • οι ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας (εκπαίδευση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κτλ) Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ν. Α. Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 24/2/2010 έως 5/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στις Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 Word Κείμενο