Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου-οδού προϋφιστάμενης του 1923
Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου-οδού προϋφιστάμενης του 1923 APMOΔIA YΠHPEΣIA: Τμήμα Κτηματολογίου APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος THΛEΦΩNO: 24213 52481 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

 

Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου-οδού προϋφιστάμενης του 1923

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Τμήμα Κτηματολογίου

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος
THΛEΦΩNO: 24213 52481

FAX: 2421070980
TAX
. Δ
IEYΘYNΣH: Διοικητήριο
TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

-  Αίτηση

- Φάκελος που περιέχει :

1. Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα του σχεδίου πόλης όπου απεικονίζεται ο προς αναγνώριση δρόμος, με όλες τις όμορες ιδιοκτησίες κλειστές

2. Βεβαίωση Δημάρχου η οποία βεβαιώνει ότι η πάροδος προϋφίσταται του έτους 1923 και ότι καμία αυξομείωση της δεν έχει επέλθει από τότε. Τη βεβαίωση συνοδεύει τοπογραφικό διάγραμμα με τη σφραγίδα του Δήμου.

3. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτητών που έχουν πρόσωπο στην πάροδο και έχουν συνταχθεί προ της 1-7-1924 και αναφέρουν ότι συνορεύουν με την πάροδο.

 

Aκολουθούμενη διαδικασία:
 o Πρωτόκολλο/Χρέωση

o Έλεγχος πληρότητας φακέλου.
ο Εισήγηση της Υπηρεσίας προς Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.

ο Γνωμοδότηση Σ.Χ.Ο.Π. Νομού.

o Σύνταξη Aπόφασης Nομάρχη.
o Διαβίβαση της Aπόφασης και του τοπογραφικού διαγράμματος προς το εθνικό τυπογραφείο.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
Δύο (2) μήνες.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life