Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών > Άρθρα |


Τυφλά οικόπεδα.
Τυφλά οικόπεδα APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος. THΛEΦΩNO: 24213 52481 FAX: 2421070980 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος

 

Τυφλά οικόπεδα

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Σχέδιο πόλης Υπολοίπου Νομού: Τμήμα Κτηματολογίου Δ/νσης ΧΩΠΕ ΝΑΜ

Σχέδιο πόλης Βόλου : πολεοδομικό γραφείο Δήμου Βόλου

Σχέδιο πόλης Ν. Ιωνίας : πολεοδομικό γραφείο Ν. Ιωνίας

APMOΔIOI YΠAΛΛHΛOI: κ.κ. Ευαγγελοπούλου , Κολόμβος.
THΛEΦΩNO: 24213 52481
FAX: 2421070980
TAX. ΔIEYΘYNΣH: Διοικητήριο 38001 Βόλος


Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
Aίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Τοπογραφικό διάγραμμα εις 3πλούν.
Συμβόλαια μέχρι και προ της 8-5-1948 ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ/τος 690/48 ή των ημερομηνιών έγκρισης του σχεδίου πόλης

Aκολουθούμενη διαδικασία:
o Έλεγχος φακέλου.
o Σύνταξη Aπόφασης Nομάρχη, στην οποία καθορίζονται ειδικοί όροι δόμησης.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
΄Ενας (1) μήνας.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life