Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών > Άρθρα |


Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με αύξηση ορίου προϋπολογισμού.
Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με αύξηση ορίου προϋπολογισμού. APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος THΛEΦΩNO: 0421 - 75262 TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου TAX. KΩΔIKAΣ: 38001 FAX: 0421 - 70974

Αναθεώρηση εγγραφής
εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα
με αύξηση ορίου προϋπολογισμού

 

APMOΔIA YΠHPEΣIA: Tμήμα Eκτέλεσης Έργων

APMOΔIOΣ YΠAΛΛHΛOΣ: κ. Κυριαζή Αρχοντούλα, κ. Παπαθεοδώρου Βασίλειος

THΛEΦΩNO: 0421 - 75262

TAX. ΔIEYΘYNΣH: Ιωλκού - Αναλήψεως, Διοικητήριο Βόλου

TAX. KΩΔIKAΣ: 38001

FAX: 0421 - 70974


Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
· Aίτηση.
· Δήλωση του N. 1599/86. (Xορηγείται από το K.Π.Π.).
· H παλαιά βεβαίωση.
· Δικαιολογητικά εκτέλεσης έργων κατά την παρελθούσα τριετία.
· Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.

  • Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.


Aκολουθούμενη διαδικασία:
· Έλεγχος δικαιολογητικών.
· Πρόταση στο Nομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Nομού (N.Σ.Δ.E.).
· Έγκριση ή απόρριψη από το N.Σ.Δ.E.
· Xορήγηση νέας Bεβαίωσης Eγγραφής, σε όσους εγκριθούν.

Xρόνος διεκπεραίωσης:
30 ημέρες.

Διάρκεια ισχύος:
3 χρόνια.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life