Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•1.      Αίτηση που χορηγείται από την Διεύθυνση Υγείας

•2.      Αντίγραφο πτυχίου:

•·      Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. καταθέτουν μόνο την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους, η οποία έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.

•·      Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε. καταθέτουν μόνο αντίγραφο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

•3.      Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού.

•4.      Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Διεύθυνση Υγείας).

•5.      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους Κύπριους Διαβατήριο. Για τους Αλβανούς άδεια παραμονής (επικυρωμένη φωτοτυπία).

Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

•6.      Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για κάθε στάδιο προκαταρκτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life