Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ.
Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ.

Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

2. Παράβολο χαρτοσήμου

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α''.

4. Δυο φωτογραφίες

5. Γραμμάτιο είσπραξης Ν. Α. Μαγνησίας.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

7. Αντίγραφα Πτυχίου ( για πτυχιούχους εξωτερικού από μη κράτη - μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση  και αναγνώριση του πτυχίου ως ισότιμο από τα Τ.Ε.Ι. και πιστοποιητικό συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ).

8. Βεβαίωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών, περί εγγραφής.


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ. Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life