Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.
Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.

Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχεδιάγραμμα της περιοχής όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η εγκατάσταση εις διπλούν.
2. Συνοπτική έκθεση του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου γ του άρθρου 10 της Υ1β/2000/95 Υ.Δ. εις διπλούν.
3. Γραμμάτιο είσπραξης τελών δικαιωμάτων και εισφορών Ν. Α. Μαγνησίας

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ. Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life