Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί > Άρθρα |


«Προγραμματισμός & Διοργάνωση εκδηλώσεων» της πράξης με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση»
Ανακοινώνουμε ότι στις 26 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Διοικητήριο Βόλου στο γραφείο 305 (3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου Υποέργου 1 «Προγραμματισμός & Διοργάνωση εκδηλώσεων» της πράξης με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» στο μέτρο 5.1. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Προϋπολογισμός έργου 42.840€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακήρυξης Ανακοινώνουμε ότι στις 26 Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Διοικητήριο Βόλου στο γραφείο 305 (3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου Υποέργου 1 «Προγραμματισμός & Διοργάνωση εκδηλώσεων» της πράξης με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» στο μέτρο 5.1. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Προϋπολογισμός έργου 42.840€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life