Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί > Άρθρα |


«Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στον νομό Μαγνησίας»
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού «Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στον νομό Μαγνησίας" από 13/4/09 και θα πραγματοποιηθεί στις 27/4/09 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 178.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περιληψη διακήρυξης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού «Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στον νομό Μαγνησίας" από 13/4/09 και θα πραγματοποιηθεί στις 27/4/09 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 178.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
Διακήρυξη
«Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στον νομό Μαγνησίας» Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009
Συνημμένο
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Περιλαμβάνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους υποψήφιους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού «Διαδικτυακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στον νομό Μαγνησίας" από 13/4/09 και θα πραγματοποιηθεί στις 27/4/09 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σχέδιο Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life