Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010 > Άρθρα |


4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/2/2009. Αριθμός Απόφασης:25
Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΝΑΜ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΑΝΕΜ για την εκτέλεση του έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας».


 

Πηγή : Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009 Αποφάσεις
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη απόφασης Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΝΑΜ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΑΝΕΜ για την εκτέλεση του έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας». Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life