Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί > Άρθρα |


Προμήθεια γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπογραφικής, της Ν.Α.Μαγνησίας για ένα χρόνο.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπογραφικής, της Ν.Α.Μαγνησίας για ένα χρόνο, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 30.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακύρηξης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας γραφικών, ειδών χαρτιού, τόνερ φωτ/κών μηχ/των και αναλωσίμων Η/Υ & ΦΑΞ για τις ανάγκες των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπογραφικής, της Ν.Α.Μαγνησίας για ένα χρόνο, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 30.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life