Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Θέσεις - Απόψεις

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Νομάρχης > Θέσεις - Απόψεις > Άρθρα |


Τοποθέτηση Νομάρχη στη Συνέντευξη Τύπου για το Ορφανοτροφείο Βόλου
Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τόσο οικονομικές, όσο και κοινωνικές παραμέτρους. Κεντρικός πυρήνας της πολιτικής μας είναι η τόνωση του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής, η οποία στηρίζεται στην καλλιέργεια κοινωνικής εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση των τοπικών φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής...


 

Πηγή : Νομάρχης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009 Νομάρχης
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Τοποθέτηση Νομάρχη Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τόσο οικονομικές, όσο και κοινωνικές παραμέτρους. Κεντρικός πυρήνας της πολιτικής μας είναι η τόνωση του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής, η οποία στηρίζεται στην καλλιέργεια κοινωνικής εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση των τοπικών φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής... Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life