Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Θέσεις - Απόψεις

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Νομάρχης > Θέσεις - Απόψεις > Άρθρα |


Άρθρο Νομάρχη: "Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας"
Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας. Ο Νομός μας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα και μεγάλες δυνατότητες σ’ αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα...


 

Πηγή : Νομάρχης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009 Νομάρχης
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Άρθρο Νομάρχη Ο τουρισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Μαγνησίας. Ο Νομός μας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα και μεγάλες δυνατότητες σ’ αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα... Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life