Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί > Άρθρα |


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(249.800,50€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.


 

Πηγή : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009 Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο περίληψη διακύρηξης ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(249.800,50€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009 Word Κείμενο
Συνημμένο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life