Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Θέσεις - Απόψεις

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Νομάρχης > Θέσεις - Απόψεις > Άρθρα |


Άρθρο Νομάρχη: "Νέες Τεχνολογίες & ΟΤΑ"
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αποτελούν βασικό μοχλό και επιταχυντή της ανάπτυξης των οικονομιών παγκοσμίως. Η σημασία των (Τ.Π.Ε.) καταδεικνύεται ακόμη περισσότερο σήμερα, σ’ αυτό το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα ύφεσης, με τις οικονομίες κραταιών χωρών της Ευρώπης, να κλυδωνίζονται...


 

Πηγή : Νομάρχης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009 Νομάρχης
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Άρθρο Νομάρχη Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αποτελούν βασικό μοχλό και επιταχυντή της ανάπτυξης των οικονομιών παγκοσμίως. Η σημασία των (Τ.Π.Ε.) καταδεικνύεται ακόμη περισσότερο σήμερα, σ’ αυτό το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα ύφεσης, με τις οικονομίες κραταιών χωρών της Ευρώπης, να κλυδωνίζονται... Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life