Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010 > Άρθρα |


13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:88
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Ανανέωση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με εφαρμογή Β.Δ.Τ. (IPPC), καθώς και Τεχνικής ΄Εκθεσης για χρήση λιπαρών οξέων ως εναλλακτική καύσιμη ύλη, της μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου


 

Πηγή : Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Αποφάσεις
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη απόφασης Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Ανανέωση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με εφαρμογή Β.Δ.Τ. (IPPC), καθώς και Τεχνικής ΄Εκθεσης για χρήση λιπαρών οξέων ως εναλλακτική καύσιμη ύλη, της μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life