Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Ενημέρωση Πολιτών > Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010 > Άρθρα |


16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:123
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της με αρ. 1801/15-6-2008 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στο έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων των οικισμών Πτελεός-Πηγάδι“ του Δήμου Πτελεού»


 

Πηγή : Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010 Αποφάσεις
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Περίληψη απόφασης Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση της με αρ. 1801/15-6-2008 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στο έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων των οικισμών Πτελεός-Πηγάδι“ του Δήμου Πτελεού» Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life