Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
 

 

 

 

 

Holder -3
Χάρτης δικτυακού τόπου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Χάρτης δικτυακού τόπου |

Πρώτη Εγγραφή
Προηγούμενη εγγραφή
Επόμενη εγγραφή
Τελευταία εγγραφή
» Εξυπηρέτηση Πολιτών » Διεύθυνση Πρόνοιας » Π24 - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΖΕΥΓΗ ΑΠΌ 65 ΧΡΟΝΩΝ & ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΓΗΣ.
» Π25 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
» Π26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.
» Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
» Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών » Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών.
» Οριοθετήσεις χειμάρρων, ρυακιών, τάφρων κ.λ.π.
» Έγκριση κυκλοφοριακής συνδέσεως.
» Άδειες τομής επαρχιακών δρόμων.
» Θεωρήσεις αδειών σεισμοπλήκτων, ( για ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜΒ κ.λ.π.).
» Άρση υποθήκης σεισμοπλήκτου.
» Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα.
» Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με εγγραφή και σε άλλη κατηγορία έργων.
» Αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτών στα νομαρχιακά μητρώα με αύξηση ορίου προϋπολογισμού.
» Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων .
» Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων.
» Επανακυκλοφορία μηχανημάτων έργων.
» Διαγραφή μηχανημάτων έργων.
» Αντικατάσταση απωλεσθείσης άδειας ή πινακίδων μηχανημάτων έργων.
» Προσωρινή ακινητοποίηση μηχανημάτων.
» Διεύθυνση Τοπογραφικής - Κτηματολογίου » Τ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ.
» Τ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ.
» Τ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ – ΟΡΟΣΗΜΩΝ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.
» Τ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ή ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
» Τ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ή ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ.
» Διεύθυνση Υγείας » Υ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
» Υ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
» Υ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
» Υ04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.
» Υ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
» Υ06 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.
» Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.
» Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.
» Υ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.
» Υ10 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
» Υ11 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
» Υ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
» Υ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
» Υ14 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
» Υ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
» Υ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.
» Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
» Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
» Υ19 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
» Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.
» Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
» Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
» Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.
» Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
» Υ25 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ'' ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ).
» Υ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ.
» Υ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΟΥΡΕΑ / ΚΟΜΜΩΤΗ - ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΚΟΜΜΩΤΗ Α΄ -ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ.
» Υ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ.
» Υ29 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΤΕΙ).
» Υ29Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.
» Υ29Β - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΑΣ.
» Υ30 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
» Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ.
» Υ32 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ.
» Υ33 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΤΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
» Υ34 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΤΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
» Υ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΤΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ.
» Υ36 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΣΤΩΝ ή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.
» Υ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
» Υ38- ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
» Υ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
» Υ40 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
» Υ41 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ.
» Υ42 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
» Υ43 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ).
» Υ44 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.
» Υ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ή ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ή ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΥΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ POST MIX.
» Υ46 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
» Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
» Υ46Β - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
» Υ47 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.
» Υ47Α - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΤΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.
» Υ48 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.
» Υ49 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
» Υ50 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.
» Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
» Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.
» Υ53 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΙΑΣ.
» Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
» Υ55 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
» Υ56 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ.
» Υ57 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
» Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.
» Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
» Υ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
» Υ61 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
» Υ62 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ.
» Υ63 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ή ΠΤΗΝΩΝ.
» Υ64 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ.
» Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών » Χορήγηση αντιγράφων - θεώρηση γνήσιου υπογραφής
» Άδεια χρήσης εκρηκτικών.
» Άδειες μικρής κλίμακας
» Αιτήσεις - καταγγελίες αυθαιρέτων
» Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών
» Βεβαίωση καταλληλότητας καταστημάτων.
» Διάφορες εγκρίσεις ΕΠΑΕ
» Άδεια κατεδάφισης κτιρίων
» Εισήγηση ΣΧΟΠ
» Ηλεκτροδότηση κτισμάτων προ του 1955
» Εργοταξιακή παροχή ρεύματος.
» Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση κτισμάτων.
» Πράξη εφαρμογής οικοδομικών συνεταιρισμών.
» Έκδοση οικοδομικής αδείας
» Αναγνώριση ιδιωτικής παρόδου-οδού προϋφιστάμενης του 1923
» Σύνταξη πράξης αναλογισμού.
» Τυφλά οικόπεδα.
» Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής..
» Παραχώρηση έκτασης σε κοινή χρήση σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
» Πράξη εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων.
» Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.
» Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου.
» Χαρακτηρισμός δρόμου ως κυριότερου Κοινοτικού ή Δημοτικού
» Τμήμα Αλιείας » ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών κατά το έτος 2009
» AΛ01 βεβαίωση Ιχθυοπαραγωγικού Αυτοκινήτου
» AΛ02 αντικατάσταση σκάφους
» AΛ03 μεταβίβαση σκάφους 1
» AΛ04 μεταβίβαση σκάφους 2
» AΛ06 Αντικατάσταση Μηχανής
» AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ08 ανακαταμέτρηση Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ09 μετανηολόγηση Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ10 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ11 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΑΛΛΙΕΙΑΣ Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ12 επέκταση άδειας αλιείας Αλιευτικού Σκάφους
» AΛ05 Εκπρόθεσμη Θεώρηση άδειας αλιείας σκάφους
» Εκδηλώσεις » Εκδηλώσεις » 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ
» «e-book: διαβάζω ψηφιακά» - Δικτυακός διαγωνισμός μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου της Μαγνησίας
» Eco Driving Magnesia - Γιορτή Οικολογικής Οδήγησης
» ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ»: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
» Πανελλήνιο Συνέδριο "Προτάσεις για την Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος του Πηλίου"
» Εφαρμογή ολοκληρωμένων μοντέλων διαχείρισης στον Πηνειό με χρήση της πλατφόρμας OpenMI
» Ημερίδα με θέμα «Το σχολείο συναντά τον Θεόφιλο και παίρνει…χρώμα»
» Ημερίδα με θέμα : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ:Ευκαιρίες για Συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Τσεχίας»
» 2ο Συνέδριο Απόδημων Μαγνήτων
» Δράσεις - Έργα » Αναπτυξιακά Σχέδια » Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν.Α. Μαγνησίας για την περίοδο 2007-2013
» Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών της Θεσσαλίας, Πιερίας και Στερεάς Ελλάδας "Ανατολική Ακτή"
» Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας
» Απασχόληση » Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας
» Απόδημοι » 2ο Συνέδριο Απόδημων Μαγνήτων
» "Κοινόν των Μαγνήτων" - Μήνυμα Νομάρχη κ. Απόστολου Παπατόλια προς Απόδημους Μάγνητες
» Μεσογειακοί Αγώνες » Το Στρατηγικό Σχέδιο της Νομαρχίας Μαγνησίας για τους Μεσογειακούς Αγώνες
» Δελτία Τύπου » Γραφείο Τύπου » Δήλωση Νομάρχη Μαγνησίας για επιτυχόντες μαθητές
» Θέσεις Νομάρχη Μαγνησίας για τον Αγροτικό τομέα
» Παρουσίαση νέας προμελέτης για σύνδεση παραλίων Λάρισας Μαγνησίας στην ΤΕΔΚ
» Έκτακτη σύσκεψη για τις πυρκαγιές στη Μαγνησία
» Συνεργασία Νομάρχη Μαγνησίας με το Επιμελητήριο Λάρισας
» Συνάντηση Νομάρχη Μαγνησίας με Δημάρχους Βορείων Σποράδων
» Συνάντηση Νομάρχη Μαγνησίας με τα μέλη της Εναλλακτικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας
» Συνάντηση Νομάρχη Μαγνησίας και Προέδρου του ΕΟΤ
» Λύση δόθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στο θέμα του Περιφερειακού
» Εγκαίνια 3ου Δημοτικού Σχολείου Αισωνίας στο Σέσκλο
» Επίσκεψη Πρωθυπουργού στο περίπτερο της ΝΑΜ στη ΘΡΑΚΗ 2010
» Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση
» Παρουσίαση Βιβλίου Σμαρούλας Παντελή - ομιλία Νομάρχη Μαγνησίας
» Απάντηση Νομάρχη Μαγνησίας σε σχόλιο του Βηματοδότη
» Άρθρο για τη Νομαρχία στην Αυτοδιοίκηση
» Επίσκεψη Νομάρχη στο Νοσοκομείο Βόλου
» Συνάντηση Νομάρχη Μαγνησίας με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ.Γιώργο Πεταλωτή
» Ημερίδα ΝΑΜ για Καλλικράτη
» Δήλωση Νομάρχη Μαγνησίας για το θέμα του Φυσικού Αερίου
» Συνάντηση Νομάρχη και Υπουργού Πολιτισμού στη Νέα Υόρκη
» Επαφές Νομάρχη Μαγνησίας στην Αμερική
» ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΑΧΕΛΩΟ
» Δήλωση του Νομάρχη Μαγνησίας με αφορμή την απόφαση του ΣΤΕ για το έργο του Αχελώου
» Απολογισμός εμπορίου ΝΑΜ για το Μήνα Ιανουάριο
» Συνάντηση Νομάρχη και Ειδικού Γραμματέα κ.Διβάρη για το έργο του φράγματος ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
» Επίσκψη Νομάρχη στο Νομό Τρικάλων
» Τοποθέτηση Νομάρχη κατά την επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας κ.Κατσέλη
» Συνάντηση του Νομάρχη Μαγνησίας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο
» Καμπάνια για το Γάλα
» Συνέντευξη τύπου για Γραφείο Στήριξης των ΟΤΑ
» Εξόρμηση στην αγορά και διονομλή ενημερωτικών φυλλαδίων για τη λειτουργία του Γραφείου Καταναλωτή
» Επίσκεψη Κινέζων επενδυτών στο Νομάρχη Μαγνησίας
» ΨΗΦΙΣΜΑ Νομαρχιακού Συμβουλίου για το Αγροτικό ζήτημα
» Δηλώσεις του Νομάρχη Μαγνησίας στο μπλόκο των Αγροτών στις Μκροθήβες
» Συνάντηση Νομάρχη με Γυναικείο Συνεταιρισμό Σέσκλου
» Συνάντηση με ΦΟΣΔΑ για ΧΥΤΑ
» Συνέντευξη τύπου για Αέρια Ρύπανση
» Συμμετοχή της ΝΑΜ σε έκθεση στην Καλαμάτα
» Αποτελέσματα συνάντησης Νομάρχη Μαγνησίας με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Μπατζελή
» Συνέντευξη τύπου σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία κατά της πρώην ΚΟΝΤΙ
» Δηλώσεις της Αντινομάρχη Περιβάλλοντος κ.Οικονόμου για το θέμα της Εταιρίας πρώην ΚΟΝΤΙ
» Ψήφισμα Νομαρχιακού Συμβουλίου για Αχελώο
» Επικοινωνία
» RSS
» Νομός Μαγνησίας » Νομός Μαγνησίας » Δήμοι Νομού Μαγνησίας.
» Κοινότητες Νομού Μαγνησίας
»  Καλωσορίσατε στη Μαγνησία.
» Η Ολυμπιακή πόλη του Βόλου
» Πήλιο » Πήλιο το βουνό των κενταύρων.
» Βόρειοι Σποράδες »  Βόρειοι Σποράδες
» Σκιάθος. Το σπίτι του Παπαδιαμάντη.
» Σκιάθος. Το Μπούρτζι.
» Σκιάθος. Η Πόλη.
» Αλόννησος. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων Αλοννήσου. (ΕΘΠΒΣΑ)
Πρώτη Εγγραφή
Προηγούμενη εγγραφή
Επόμενη εγγραφή
Τελευταία εγγραφή