Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
 

 

 

 

 

Holder -3
Χάρτης δικτυακού τόπου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > Χάρτης δικτυακού τόπου |

Πρώτη Εγγραφή
Προηγούμενη εγγραφή
Επόμενη εγγραφή
Τελευταία εγγραφή
» Ενημέρωση Πολιτών » Προσλήψεις Προσωπικού » Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας
» Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας
» Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2/362Μ/2007 πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
» Αποτελέσματα ανακοίνωσης πλήρωσης εποχιακού προσωπικού δεκαπέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας
» Ανακοίνωση πλήρωσης εποχιακού προσωπικού δεκαπέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας
» Αποτελέσματα ανακοίνωσης 13263/2008 πλήρωσης εποχιακού προσωπικού δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΝΑ Μαγνησίας
» Πλήρωση δύο (2) θέσεων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΝΑ Μαγνησίας
» Ανακοίνωση σύναψης σαράντα εννέα (49) συνολικά συμβάσεων μίσθωσης έργου
» Αποτελέσματα ανακοίνωσης 6512/2008 πρόσληψης εποχιακού προσωπικού μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας
» Αποτελέσματα ανακοίνωσης 5310/2008 πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δεκατεσσάρων (14) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας
» Ανακοίνωση πλήρωσης μιας (1) θέσης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας
» Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2/362Μ/2007 πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
» Ανακοίνωση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δεκατεσσάρων (14) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας
»  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG IIIB CADSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να απασχολήσει πέντε συνεργάτες, με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις έργου
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/362Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
» Περιβάλλον-Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καταγραφή επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας » Αποτελέσματα προσδιορισμού βαρέων μετάλλων και συγκεντρωσεων διοξινων (PCDD/Fs) και πολυχλωριωμενων διφαινυλιων (PCBs) στην περιοχή του Αλμυρού
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΑΪΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
» ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
» Διαχρονική συγκέντρωση Αιωρούμενων Σωματιδίων ΡΜ10 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας
» Eco-Driving Magnesia - Οδηγίες οικολογικής οδήγησης
» Πρόγραμμα "ΕΡΜΗΣ". Συνεχής καταγραφή των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
» Πρόγραμμα "Πεδίον 24". Συνεχής καταγραφή των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
» Αλιεία » Αύξηση Ιπποδύναμης και χωρητικότητας αλιευτικών
» Ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμ. Αλιείας της Ν.Α. Μαγνησίας για το επικίνδυνο ψάρι λαγοκέφαλος
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Λαγοκέφαλος στον Παγασητικό Κόλπο (Lagocephalus sceleratus)
» Ενδιαφέρει τη γυναίκα » Ενδιαφέρει τη γυναίκα
» Εκλογές » Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές 2010
» Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας 1995-2010 » 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:120
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:121
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:122
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:123
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:124
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:125
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:126
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:127
» 16η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/11/2010. Αριθμός Απόφασης:128
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:113
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:114
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:115
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:116
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:117
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:118
» 15η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/9/2010. Αριθμός Απόφασης:119
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:098
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:099
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:100
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:101
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:102
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:103
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:104
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:105
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:106
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:107
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:108
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:109
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:110
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:111
» 14η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 24/8/2010. Αριθμός Απόφασης:112
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:84
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:85
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:86
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:87
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:88
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:89
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:90
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:91
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:92
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:93
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:94
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:95
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:96
» 13η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/7/2010. Αριθμός Απόφασης:97
» 12η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 1/7/2010. Αριθμός Απόφασης:82
» 12η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 1/7/2010. Αριθμός Απόφασης:83
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:72
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:73
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:74
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:75
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:76
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:77
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:78
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:79
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:80
» 11η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/6/2010. Αριθμός Απόφασης:81
» 10η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/5/2010. Αριθμός Απόφασης:68
» 10η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/5/2010. Αριθμός Απόφασης:69
» 10η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/5/2010. Αριθμός Απόφασης:70
» 10η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/5/2010. Αριθμός Απόφασης:71
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:60
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:61
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:62
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:63
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:64
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:65
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:66
» 9η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17/5/2010. Αριθμός Απόφασης:67
» 8η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/4/2010. Αριθμός Απόφασης:57
» 8η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/4/2010. Αριθμός Απόφασης:58
» 8η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28/4/2010. Αριθμός Απόφασης:59
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:48
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:49
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:50
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:51
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:52
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:53
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:54
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:55
» 7η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 27/4/2010. Αριθμός Απόφασης:56
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:39
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:40
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:41
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:42
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:43
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:44
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:45
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:46
» 6η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 22/3/2010. Αριθμός Απόφασης:47
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:29
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:30
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:31
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:32
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:33
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:34
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:35
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:36
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:37
» 5η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/3/2010. Αριθμός Απόφασης:38
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:14
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:13
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:15
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:16
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:17
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:18
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:19
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:20
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:21
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:22
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:23
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:24
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:25
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:26
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:27
» 4η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18/2/2010. Αριθμός Απόφασης:28
» 3η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 1/2/2010. Αριθμός Απόφασης:12
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:4
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:5
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:6
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:7
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:8
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:9
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:10
» 2η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 25/1/2010. Αριθμός Απόφασης:11
» 1η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/1/2010. Αριθμός Απόφασης:1
» 1η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/1/2010. Αριθμός Απόφασης:2
» 1η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8/1/2010. Αριθμός Απόφασης:3
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:195
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:196
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:197
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:198
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:199
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:200
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:201
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:202
» 26η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 29/12/2009. Αριθμός Απόφασης:203
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:183
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:184
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:185
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:186
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:187
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:188
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:189
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:190
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:191
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:192
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:193
» 25η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16/12/2009. Αριθμός Απόφασης:194
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:165
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:166
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:167
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:168
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:169
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:170
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:171
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:172
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:173
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:174
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:175
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:176
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:177
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:178
» 23η Συνεδρίαση. Ημερομηνία Συνεδρίασης: 23/11/2009. Αριθμός Απόφασης:179
Πρώτη Εγγραφή
Προηγούμενη εγγραφή
Επόμενη εγγραφή
Τελευταία εγγραφή