ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Holder -3
Παρουσίαση άρθρων - Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Πλοήγηση : | Αρχική Σελίδα > | Παρουσίαση Άρθρων. Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρθρα.

Εγγραφές 1 έως 20 από 31
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή
Ημερομηνία Αύξουσα ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
Περιγραφή Αύξουσα Ταξινόμηση... Φθίνουσα ταξινόμηση...
»  27/09/2010
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ειδοποιούνται οι βαμβακοπαραγωγοί ότι με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το Καθεστώς Ενίσχυσης του Βαμβακιού
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά το Καθεστώς Ενίσχυσης του Βαμβακιού
»  20/09/2010
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας υπεν-θυμίζεται ότι στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 ενισχύεται η μεταφορά ζωοτροφών και αρτοποιήσιμων σιτάλευρων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου. Για τις Βόρειες Σποράδες το ποσό της ε-νίσχυσης ανέρχεται σε 20 ευρώ/τόνο. Το ποσό της ενίσχυσης μετακυλίεται στον τελικό χρήστη - πελάτη
Ενίσχυση της μεταφοράς αλεύρων και ζωοτροφών στις Βορ. Σποράδες
»  04/08/2010
Ανακοινώνουμε ότι στις 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια της ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ DIMETHOATE, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010
»  17/06/2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2010
ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010΄΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΄΄
»  09/06/2010
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των καλλιεργητών σκληρού σίτου (βλ. συνημμένο αρχείο)
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για τους καλλιεργητές σκληρού σίτου
»  04/06/2010
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για την ενίσχυση των καλλιεργητών βαμβακιού ολοκληρωμένης διαχείρισης (βλ. συνημμένο αρχείο παρακάτω)
Ενίσχυση των καλλιεργητών βαμβακιού ολοκληρωμένης διαχείρισης
»  17/05/2010
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Μαγνησίας προκηρύσσει
Τακτικό (κλειστό) μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη και την ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 στο Ν. Μαγνησίας και για 974.766,00 ψεκαζόμενα ελαιόδεντρα με πιθανότητα μείωσης του αριθμού έως οριστικοποίησης της παραγωγής.
Ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2010 στο Ν. Μαγνησίας
»  03/05/2010
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2010 στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (βλ. συνημμένο αρχείο παρακάτω)
Υποβολή αιτήσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2010 στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
»  28/01/2010
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτ.Ανάπτυξης που αφορά τους κτηνοτρόφους των Βορ. Σποράδων (βλ. συνημμένο αρχείο)
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτ.Ανάπτυξης που αφορά τους κτηνοτρόφους των Βορ. Σποράδων
»  17/08/2009
Ανακοινώνουμε ότι στις 17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου θα πραγματοποιηθεί Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB)  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ανώτατη τιμή του υπό προμήθεια είδους 6,43 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
	Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (353.650 €), μη συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΟΛΩΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (CB) SUCCESS 0,24 CB)
»  28/05/2009
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Μαγνησίας προκηρύσσει τακτικό (κλειστό) μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη και την ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 στο Ν. Μαγνησίας.
Ανάθεση εργασιών δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 στο Ν. Μαγνησίας.
»  23/04/2008
Α01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
Α01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
»  23/04/2008
Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
Α02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
»  23/04/2008
Α03 - ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Α03 - ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
»  23/04/2008
Α04 - ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Α04 - ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
»  23/04/2008
Α05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Α05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
»  23/04/2008
Α06 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Ν.Δ. 221/74 ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΜΟΝΑΔΑ.
Α06 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Ν.Δ. 221/74 ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΜΟΝΑΔΑ.
»  23/04/2008
Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
»  23/04/2008
Α08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Α08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
»  23/04/2008
Α09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Α09 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Εγγραφές 1 έως 20 από 31
Επόμενη σελίδα Τελευταία εγγραφή