Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων
Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ.
Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ.

Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη. Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία.(Αφορά ανάπηρους ή θύματα πολέμου)
2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ. (Αφορά ανάπηρους ή θύματα πολέμου).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος. (Η επικύρωση
γίνεται από την υπηρεσία).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
7. Επικυρωμένη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Βεβαίωση του Δήμου ότι διαμένει μόνιμα την τελευταία τετραετία στον τόπο, όπου λειτουργεί το κατάστημα.
9. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.(Αφορά τους πολιτικούς ανάπηρους)

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων & Πολιτισμού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ. Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο