Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων
Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.
Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.

Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων ή στα Δημοτολόγια για γυναίκες
(αναζητείται υπηρεσιακά).
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν διώκεται για κάποια αξιόποινη πράξη.
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (αναζητείται υπηρεσιακά).
6. Παράβολο Δημοσίου αξίας 15 Ευρώ.
7. Αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την αιτούμενη αλλαγή επωνύμου.

 


Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων & Πολιτισμού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ. Μ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο