Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής ( καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό ).

    2. ’δεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.

    3. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.

    4. Βιβλιάριο μεταβολών εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.

    5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το αυτοκίνητο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται εάν το προς  οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή στον Δήμο , οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.

    6. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας και παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

   

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης: 

•1. Υπεύθυνη δήλωση με το ανωτέρω κείμενο με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

•2. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τα λοιπά οχήματα εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04, ΦΕΚ 81/05-03-2004. Η οριστική διαγραφή γίνεται μέσω της ΕΔΟΕ, τηλέφωνο πληροφοριών 24220 - 23609 (Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Κρόκιο Αλμυρού).


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Μ13 - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο