Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6000 ΧΙΛ.
Μ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6000 ΧΙΛ.

Μ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6000 ΧΙΛ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).

    2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

    3. Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητή περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).

    4. Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο Ι.Κ.Α. ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός ή άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

    5. Καταβολή τελών μεταβίβασης και ταξινόμησης σε συμβεβλημένη με τη Νομαρχία  Τράπεζα.

    6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.

    7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

    8. ’δεια κυκλοφορίας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

   1. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Δ.Χ. αυτοκινήτου το δικαιολογητικό 3 αντικαθίσταται με πιστοποιητικό του Τ.Σ.Α.

   2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση είναι να μην υπάρχει παρακράτηση   κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που το προς πώληση Φ.Δ.Χ.    αυτοκίνητο κυκλοφορεί με τις διατάξεις του Ν. 1073/80 και είναι η πρώτη μεταβίβαση απαιτείται  βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι κατά τη τελευταία πενταετία ο πωλητής δεν ασκεί άλλο επάγγελμα πλην του  μεταφορέα.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κ


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6000 ΧΙΛ. Μ16 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6000 ΧΙΛ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο