Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.
Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.

Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Βεβαίωση νομιμότητας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).

    2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

    3. Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).

    4. ’δεια Οδικού Μεταφορέα ( Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται ) του αγοραστού.

    5. Καταβολή τελών μεταβίβασης στην Τράπεζα, τιμολόγιο ( με το ΦΠΑ ).

    6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.

    7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

    8. ’δεια κυκλοφορίας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

   1. Σε περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο είναι εντεταγμένο κατά χρήση σε μεταφορική επιχείρηση απαιτείται και έγκριση μεταβίβασης από τον διαχειριστή ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

   2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

   3. Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει ( πάροδος πενταετίας ) τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής με την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ. Μ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 ΧΛΜ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο