Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. ’δεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου.

    3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 του ή των ενδιαφερομένων, στην οποία αποτυπώνεται αριθμός πλαισίου και δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού, ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου 3,00 ΕΥΡΩ εφόσον επιθεωρηθεί το αποχαρακτηριζόμενο αυτοκίνητο από την Υπηρεσία.

    4. Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.

    5. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας ( τρέχοντος έτους ).

    6. Βιβλιάριο Μεταβολών ( επίδειξη ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Προκειμένου να γίνει αποχαρακτηρισμός οχήματος Δ.Χ. πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει την κυριότητα του δικαιώματος ως Δ.Χ. ή συναίνεση του έχοντος παρακρατήσει την κυριότητα. Τα παραπάνω δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ο αιτών έχει την κυριότητα του οχήματος.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Μ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο