Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Β1 ) ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΑΣ ( Α – Α1 ).
Μ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Β1 ) ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΑΣ ( Α – Α1 ).

Μ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - Β1 ) ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΑΣ ( Α - Α1 ).΄

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

   1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

    2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τη Νομαρχία Μαγνησίας ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 45,00 από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ).

    3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

    4. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου 6,00 ΕΥΡΩ από το δημόσιο Ταμείο.

    5. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

   6. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για την παραλαβή της άδειας.    

 

 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙ΄ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΛΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

    1. Πριν από την συμμετοχή υποψηφίου οδηγού σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης.

    2. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός είναι πάνω από 65 χρονών ή είναι κωφάλαλος αντί των παραπάνω πιστοποιητικών υγείας απαιτείται πρακτικό Δευτεροβάθμιας Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), η οποία λειτουργεί σε κάθε Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών της Νομαρχίας.

  • 3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Β1 ) ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΑΣ ( Α – Α1 ). Μ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Β1 ) ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΑΣ ( Α – Α1 ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο