Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΧΙΛΙΟΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).
Μ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΧΙΛΙΟΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).

Μ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΧΙΛΙΟΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

     α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

     β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

     γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

     δ.  Α.Φ.Μ.

 2.  Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες .

 3.  Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο των 6 ΕΥΡΩ.

 4.  Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τη Νομαρχία Μαγνησίας, ( στους γιατρούς προσκομίζονται ( α ) ένα τριπλότυπο των 90,00 ΕΥΡΩ από Εθνική  Τράπεζα για κάθε γιατρό, ( β ) δύο έως τέσσερις φωτογραφίες, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και ( δ ) απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναβολής ) αν δεν είναι κάτοχος άδειας Γ, Β για οδήγηση Ε.Δ.Χ., ΕΓ.

 5.  Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 6.  Αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 108,15 ΕΥΡΩ, για την  παραλαβή της άδειας.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1.  Πριν από τη συμμετοχή υποψηφίου οδηγού σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών.

 2. Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Β1 κατηγορίας.

•3.    Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΧΙΛΙΟΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). Μ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 50 ΧΙΛΙΟΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο