Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)
Μ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)

Μ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

2.  Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

3.  Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο των 6 ΕΥΡΩ.

4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τη Νομαρχία Μαγνησίας, (στους γιατρούς προσκομίζονται ( α ) ένα τριπλότυπο των 90,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα για κάθε γιατρό, ( β ) δύο έως τέσσερις φωτογραφίες, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και ( δ ) απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναβολής) αν δεν είναι κάτοχος άδειας Γ, Β για οδήγηση Ε.Δ.Χ., ΕΓ .

5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για πολίτες εκτός Ε.Ε και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.

6.  Για την παραλαβή της άδειας χρειάζεται παράβολο του Δημοσίου Ταμείου 108,15 ΕΥΡΩ.

7. Εφόσον είναι κάτοχος φορτηγού αυτοκινήτου ( άνω των 3,5 τόνων ) τουλάχιστον 1 έτους, προσκομίζει την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού και φωτοαντίγραφο αυτής ή προϋπηρεσίας ως οδηγός σε φορτηγό με βαρέα ένσημα τουλάχιστον 1 έτους και 120 ημερομίσθια.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

•1.      Πίνακας συμβεβλημένων γιατρών υπάρχει στη Υπηρεσία.

•2.      Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

•3.      Πριν από τη συμμετοχή υποψηφίου οδηγού σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει να έχει  πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) Μ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο