Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα  δηλώνει:

         α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

         β.  ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε

         γ.  ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία

         δ.  Α.Φ.Μ.

    2. Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.

    3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες.

    4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια.

    5. Αν υπάρχει άλλη  άδεια κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.

    6. Εάν η άδεια έχει λήξει υποβάλλονται δικαιολογητικά αναθεώρησης και παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ για κάθε κατηγορία που διατηρεί. Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στο Τ.Σ.Α ή ΙΚΑ αντί της άδειας υποβάλλεται βεβαίωση των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων.

 

 

 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Μ26 - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο