Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Τμήμα Αλιείας
AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους
AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  • 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας σκάφους
  • 3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης
  • 4. Φωτοαντίγραφο του έγγραφου εθνικότητας όπου υπάρχει
  • 5. Σχέδια ναυπηγού με τις προτεινόμενες μεταβολές στο σκάφος
  • 6. Μελέτη (Βεβαίωση) ,από Ναυπηγό,
  • a. Ευστάθειας σκάφους για τις εργασίες από τις οποίες αυτή επηρεάζεται (π.χ. κατασκευή βιτζιού, βαρούλκου, γέφυρας κλπ) και ότι,
  • b. η Ολική Χωρητικότητα (ΚΟΧ)του σκάφους δεν μεταβάλλεται

 

Πηγή : Τμήμα Αλιείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους AΛ07 Μετασκευής Αλιευτικού Σκάφους Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 Word Κείμενο