Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Προσλήψεις Προσωπικού
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 13263/2008 πλήρωσης εποχιακού προσωπικού δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΝΑ Μαγνησίας
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 13263/2008 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής του Προγράμματος ΟΣΔΕ και Τεχνητής Σπερματέγχυσης


 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο
Πίνακας αποκλειόμενων ΔΕ Τεχνικών Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας αποκλειόμενων ΔΕ Χειριστών Η/Υ Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Excel Φύλλο Εργασίας
Συνημμένο
Πίνακας κατάταξης ΔΕ Χειριστών Η/Υ Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008 Excel Φύλλο Εργασίας